Blog

Texting goed voor de taalvaardigheid

Nieuwe communicatievormen zoals mobiele en sociale berichten, blogs en e-mails zijn goed voor onze taalvaardigheid. Cultuurpessimisten noemen de schrijvers taalvandalen, maar uit onderzoek blijkt het tegendeel.

Volgens dit artikel verbetert het gemiddelde schrijftalent van de gemiddelde bevolking door de nieuwe communicatievormen. Simon Kuper, columnist bij de Financial Times, noemt dit de meest taalvaardige periode uit de menselijke geschiedenis. Want vroeger was schrijven voor de elite en professionelen. Door het internet en vervolgens door de komst van e-mail is hier verandering in gekomen. “Schrijven heeft de spraak inmiddels verdrongen als de meest frequente vorm van interactie”, zegt Kuper.

Uit onderzoek is gebleken dat texting de leesvaardigheid van kinderen in het lager onderwijs gevoelig heeft verbeterd. Door te schrijven via e-mail, whatsapp of op social media ben je constant bezig met het oefenen van je schrijfstijl en leesvaardigheid. Het is wel zo dat mensen zich vaak niet aan de officiële taalregels houden bij texting, maar we beseffen dit ook. Volwassen hebben het verschil in taalregels via digitale communicatie minder snel door dan kinderen. Hoewel de regels digitaal anders zijn heeft deze vorm van communicatie, vaak een positieve, invloed op andere schrijfvormen. De ‘gewone’ spreektaal wordt namelijk vaker gebruikt in de journalistiek, literatuur en zakelijke communicatie. Een voordeel hierbij is dat de informatie op deze manier veel makkelijker wordt onthouden door het publiek. De digitale revolutie heeft er blijkbaar voor gezorgd dat we beter zijn geworden in onze taal- en schrijfvaardigheid. De communicatie via Twitter, Facebook en blogs blijken een goede oefening.

Posted in: Algemeen

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment