Blog

Wat een logopedist voor je kan betekenen

Het kan zijn dat jij of een van je kinderen moeilijkheden heeft met praten, wat een belangrijk onderdeel is bij  de communicatie met anderen. Dan is het verstandig om contact op te nemen met een logopedist. Hij of zij kan je hulp verlenen bij problemen op het gebied van ademhalen, stem, spraak, eet- en drinkproblemen, taal en eventueel afwijkende mondproblemen. Zijn er dergelijke problemen, dan is het zaak om daar werk van te maken. 

Is het voor je kind, dan zal er na een intakegesprek een behandelingsplan worden opgesteld. Het kan zijn dat de logopedist na het intakegesprek eerst nog een uitgebreid vervolgonderzoek wil doen. Hij kan bijvoorbeeld een  stem- of articulatieonderzoek doen. Hoe jonger er met een behandeling begonnen wordt, hoe beter het resultaat zal zijn. De werkzaamheden van een logopedist kunnen zeer uitgebreid zijn. In het kort hier lees je wat een logopedist Gorinchem doet.

Het stotteren van je kind
Heb je een kind dat moeilijk praat of bijvoorbeeld stottert, dan is het belangrijk dat je ermee naar een logopedist gaat. Je kind zal onderzocht worden op stemgebruik, taal, spraak, gehoor en slikken. Bij een stoornis zal een logopedist je daarbij dan zeker kunnen helpen. Is er een behandeling nodig, dan zullen de kosten worden vergoed via de basisverzekering. De logopedie is gespecialiseerde gezondheidszorg of paramedische zorg. Maak er gebruik van als het nodig is. Is het voor je kind, dan zal hij of zij daar op latere leeftijd gelukkiger door kunnen worden. Het goed kunnen spreken is een belangrijk onderdeel in je leven.

Er zijn veel kinderen die problemen met praten hebben. Of ze praten niet vloeiend of er worden sommige woorden verlengd of herhaald. Tijdens het spreken kan er een speciale blokkade optreden. Je kind zal door een ander woord te kiezen proberen te verdoezelen dat hij of zij stottert. Door een ander woord te kiezen zal het stotteren minder opvallen. Er zijn ook kinderen die tijdens het spreken veel gebaren maken, waardoor ze gemakkelijker uit hun woorden kunnen komen. 

Wanneer je kind weet dat het stottert, zal het de communicatie vaak vermijden wat juist een vereerd effect is. Zodra je merkt dat er wat met het communiceren niet in orde is, moet je ermee naar een logopedist. Woon je in Gorinchem, neem dan een logopedist die in de omgeving woont. De logopedist Gorinchem zal je uitnodigen voor een gesprek. De logopedist Gorinchem zal, als het nodig is, een behandelingsplan opstellen. Stotteren kan bij een kind vaak nog vrij eenvoudig verholpen worden. Hoe ouder men wordt hoe moeilijker het gaat.
Bron: https://www.spraakfabriek.nl/

Logopedie Gorinchem
Tijdens het bezoek met je kind bij de logopedist zal je kind worden onderzocht om na te gaan wat er aan de hand is. Is het te verhelpen, dan zal de logopedie Gorinchem starten met de behandeling. Wanneer je kind stottert, dan zal een specialist op dat gebied je kind helpen. Na de opleiding tot logopedist kan er een vervolgopleiding worden gedaan op het gebied van stotteren. 

Om je kind thuis te laten voelen zal het goed worden ontvangen door de logopedist die hem of haar zal helpen. Er moet een onderling vertrouwen zijn. Met kleine kinderen wordt er door middel van spelletjes aan het spraakprobleem gewerkt. Wil je als volwassen persoon worden geholpen, dan zal er anders te werk worden gegaan. Er wordt dan door middel van spraakoefeningen gewerkt aan het spraakprobleem. Ook andere problemen kunnen worden behandeld.

Posted in: Algemeen

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment