Engels

Taalcursus Engels

engels
De Engelse taal is de belangrijkste wereldtaal. Het Engels is een veelvoorkomende tweede taal, zeker in Nederland en Scandinavië. Op het voortgezet onderwijs in Nederland is Engels een verplicht vak. Leerlingen moeten hier dan ook eindexamen in doen. Het Engels kom je overal tegen: in tv-programma’s, films en bijvoorbeeld in gebruiksaanwijzingen van producten. Veel studieboeken en lessen op het hbo en de universiteit worden in het Engels gegeven. Het is daarom erg nuttig om de Engelse taal goed te beheersen, dit is tevens een pluspunt op je Curriculum Vitae. Hieronder geven wij een overzicht van de meest populaire cursussen Engels door vijf erkende cursusaanbieders in Nederland.

Taalcursus Engels voor beginners

Aanbieder Duur Totale kosten per maand of termijnen Bijzonderheden
NTI 8 of 11 maanden € 330,- € 41,25

Gratis wellness dag voor 2 personen.
Studieplan 9 maanden € 169,- 1 x 169,-
8 x € 23,45

Gratis MP4 touch met camera.
Laudius 10 maanden € 219,- 1 x € 219,-
4 x € 56,90
12 x € 9,90
Gratis USB pen.
loi 8 maanden € 348 € 43,50

Gratis headset.
nha 12 maanden € 229,- 12 x € 21,50
4 x € 63,50

Gratis vakantie voor 2 personen.

Taalcursus Engels voor gevorderden

Aanbieder Duur Totale kosten per maand of termijnen Bijzonderheden
NTI 7/9/14 of 19 maanden € 384,75 € 41,25

Gratis wellness dag voor 2 personen.
Studieplan 9 maanden € 169,- 1 x 169,-
8 x € 23,45

Gratis MP4 touch met camera.
loi 14 maanden € 609,- 14 x € 43,50 Beginners + Gevorderden in één. Gratis headset.
loi 14 maanden € 609 € 43,50

Gratis headset.
nha 12 maanden € 229,- 12 x € 21,50
4 x € 63,50

Gratis vakantie voor 2 personen.

Over de Engelse taal

Engels is een officiële taal in de volgende landen:
Groot-Brittannië, Wales, Schotland, Ierland, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Daarnaast wordt er in de meeste Afrikaanse landen ook Engels gesproken. Ook zijn er veel talen ontstaan vanuit het Engels, zoals het Surinaams en het Jamaicaans.

India en de Verenigde Staten zijn de landen waar het meest Engels wordt gesproken, hoewel het Engels vaak niet de enige taal is.

Ongeveer 380 miljoen mensen op de wereld spreken Engels als moedertaal. Daarnaast spreken nog vele miljoenen mensen het Engels als tweede taal. Als je alle Engels sprekende mensen bij elkaar optelt, is het Engels de meest gesproken taal van de wereld. Hieronder is te zien in welke delen van de wereld Engels wordt gesproken.

Waar ter wereld engels

Hoe komt het dat er in deze landen Engelse wordt gesproken?

Van oorsprong is het Engels ontstaan uit vele dialecten die vanuit Groot-Brittannië zijn overgebracht.
De Engelse taal ontwikkelde zich door de Normandische woordenschat en het gebruik van Normandische spellingsregels. Het Engels zoals wij dat nu kennen is daaruit ontstaan. Vanaf de 20e eeuw is de Engelse taal de meest gesproken, universele en waardevolle taal ter wereld.

Voordelen van het spreken van de Engelse taal

Het voordeel van het beheersen van de Engelse taal is het kunnen communiceren met veel mensen op de wereld. Verder is het binnen veel bedrijven een “must” om te kunnen communiceren op de werkvloer.

Enkele voorbeeld zinnen & woorden van de Engelse taal

Nederlands Engels
Hallo Hello
Mijn naam is.. My name is..
Hoe gaat het met je? How are you ?
Ik hou van jou! I love you!
Dankjewel Thank you
Ik wil graag drie bier. I’d like to have three beer.
Mag ik de rekening? Can I have the bill?
Hoe laat is het? What time is it?
Proost Cheers!
Sorry Sorry
Kunt u dat herhalen? Could you repeat that?
Tellen in het Engels
Nul Zero
Één One
Twee Two
Drie Three
Vier Four
Vijf Five
Zes Six
Zeven Seven
Acht Eight
Negen Nine
Tien Ten
Honderd Hundred
Duizend Thousand